Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
ČasopisCo je to Program KOMPAS?
Program KOMPAS je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a akreditovaný program dobrovolnické služby. Název tohoto sociálně preventivního volnočasového programu vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. KOMPAS se opírá o podklady kanadského programu P.E.A.K.

Pro koho je Program KOMPAS určen?
Je určen rodinám s dětmi ve věku 7-15 let. kterým mohou prospět kamarádské vztahy v malé skupině šesti dětí a dvou dospělých osob.

Do programu jsou zapojovány tyto typy rodin:
1) neúplné rodiny s dětmi – kdy je na výchovu rodič sám
2) sociálně slabé rodiny s dětmi
3) rodiny jejichž děti mají problémy ve škole ( např. málo kamarádů, špatné školní výsledky, apod. )
4) rodiny s dětmi, které jsou jinojazyčně mluvící či rodiny jiných etnik
5) rodiny s dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci ( smrt někoho blízkého v rodině, rozvod rodičů, apod. )
6) rodiny s dětmi, kde se v rodině vyskytuje handicap


Co program nabízí?
Program KOMPAS nabízí dětem z těchto rodin zábavu, přátelství a hodnotné trávení volného času.
Dobrovolníkům nabízí získání kvalitní praxe, vedení malé skupiny, seberealizaci a návrat do dětství.


Co je náplní Programu Kompas?
V KOMPASU se setkává skupina 6ti znevýhodněných dětí a 2 vyškolených dobrovolníků jednou týdně po dobu 5ti měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na získávání a rozvoj sociálních dovedností. Cílem Programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak, aby je oslovil a zaujal. Vychází se vždy ze zájmu a potřeb dětí zapojených do programu.


KOMPAS jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a jeho další kvality:
PROGRAM KOMPAS
Program KOMPAS je 7 let ověřenou metodou pomoci dětem, mládeži a rodinám v nepříznivé životní situaci a používá metody podpory, ocenění a respektu ke kvalitám zapojených dětí. Ty tak získávají větší sebevědomí v komunikaci s ostatními vrstevníky a lidmi ve svém okolí a také vhodné vzory chování a hodnot v osobě dobrovolníků. Dochází k pozitivnímu rozvoji zájmů a sociálních dovedností zapojených dětí. Zároveň mají děti možnost získat nové kamarády, poznat zajímavá místa v okolí města Ústí nad Labem a zábavnou formou rozvíjet svoji osobnost i znalosti

Postupně se Program KOMPAS vyvinul v samostatný program s vlastní metodikou, dokumentací, Public Relations, finančním zázemím, logem a v neposlední řadě ochrannou známkou, která chrání používané metody.

Program KOMPAS má své Metodické středisko, které umožňuje program nastartovat a nabídnout služby dětem, mládeži a rodinám také v dalších regionech. V současné době je program realizován v Praze v Národním dobrovolnickém centru Hestia, v Dobrovolnickém centru Totem v Plzni a také v Německu ve spolupráci se Zemským svazem na ochranu dětí v Sasku. Více o Metodickém středisku Programu KOMPAS se také dozvíte na našich stránkách. SPOLEČNÉ AKCE V ROCE 2008
SPOLEČNÉ AKCE V ROCE 2009
PRO DOBROVOLNÍKY
PRO DĚTI A RODIČE
Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru