Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 
Česky
Angilcky
Německy
Polsky

Na hlavní stránku
 
Centrum Wolontariatu:
Nasze programy
Organizacja
 
Strona główna


NASZE PROGRAMY

Wolontariat firmowy
forma pomocy, której przedsiębiorstwa komercyjne udzielają organizacjom pozarządowym, oparta na nieodpłatnej pracy. Firmy mogą w tym celu ofiarować pracę zatrudnionych w niej osób, jak również swój cenny know-how, lub też udostępnić specjalistyczny sprzęt. Ten model kooperacji jest dobrze rozwinięty w państwach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Centrum Wolontariatu do swojej pierwszej akcji w 2008 roku zaangażowało Północnoczeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (SČVK), które tym samym stały się pierwszą firmą, która aktywnie włącza swoich pracowników do programów pomocy potrzebującym.

Akredytacja Menedżerska
celem Centrum Wolontariatu jest wychodzenie naprzeciw wzrostowi liczby organizacji, które z wolontariuszami współpracują lub rozważają taką możliwość. W tym celu złożyliśmy do MSW Republiki Czeskiej wniosek o akredytację na wysyłanie wolontariuszy do organizacji goszczących w krajach Usteckim i Karlowarskim. Akredytacja została nam pomyślnie udzielona. Te organizacje, które chciałyby przyjąć wolontariuszy w ramach dostępnego akredytowanego programu, mogą zwracać się do nas. Dzięki temu nie muszą martwić się o akredytację własnego programu. W chwili obecnej współpracujemy z 6 organizacjami, które angażują łącznie 64 wolontariuszy.

Ponadgraniczna wymiana projektów
Centrum Wolontariatu rozwija obecnie współpracę z niemieckim partnerem Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen (Związek Ochrony Dzieci w Saksonii) w ramach ponadgranicznej wymiany projektów. DKSB-LV Sachsen wdraża nasz program KOMPAS, zaś Centrum Wolontariatu stara się o realizację niemieckiego programu „Silni rodzice – silne dzieci“ w kraju Usteckim, jako w pierwszym regionie Republiki Czeskiej. Naszym celem jest zbudowanie ścisłej współpracy z DKSB Sachsen. Planowanych jest 14 spotkań roboczych, na których będziemy omawiać aktualny rozwój projektów na czeskiej i niemieckiej stronie, planować wspólne konferencje oraz program wzajemnych szkoleń.

Pięć P
jest to czeska wersja ogólnoświatowego programu Big Brothers Big Sisters. Jego celem jest pomoc dzieciom w wieku 8-15 lat, a szczególnie dzieciom:

 • z rodzin o niskim statusie ekonomicznym
 • narażonym na silnie stresujące sytuacje (rozwód rodziców, przeprowadzka, śmierć lub ciężka choroba w rodzinie)
 • posiadającym niepełnosprawnych rodziców
 • z innych grup etnicznych
 • ze słabymi wynikami w nauce
 • z innych grup ryzyka (dzieci nadpobudliwe, niesamodzielne, z obniżoną samooceną, mieszkające z dziadkami, dzieci z domów dziecka, niepełnosprawne)

Program Pięć P polega na cotygodniowych, 2-3 godzinnych spotkaniach dziecka z dorosłym, odpowiednio przeszkolonym wolontariuszem przez okres min. 1 roku. Rodzaj zajęć podczas spotkań zależy od zainteresowań uczestników. Celem jest wytworzenie między dzieckiem a wolontariuszem związku koleżeńskiego, opartego na zdrowych wzorcach komunikacji i wzajemnej pomocy. Od roku 2000 program, za sprawą Centrum Wolontariatu, jest realizowany w Ústí nad Labem. Jak dotychczas uczestniczyło w nim ponad 170 dzieci, oraz taka sama liczba wolontariuszy.

KOMPAS
jest to program dla rodzin z dziećmi w wieku 7-15 lat. Ma na celu społeczną aktywizację dzieci i ich rodzin poprzez cotygodniowe zajęcia grupowe. Dzieci chętne do udziału w programie są rozdzielane do 6-osobowych grupek. Każda z nich jest prowadzona przez parę dorosłych, odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy (idealnie mężczyznę i kobietę). Treścią spotkań są gry, wycieczki, konkursy, a także inne zajęcia mające na celu nabywanie oraz rozwój umiejętności społecznych przez dzieci.

Program KOMPAS jest adresowany szczególnie do dzieci:

 • z rodzin o niskim statusie ekonomicznym
 • narażonym na silnie stresujące sytuacje (rozwód rodziców, przeprowadzka, śmierć lub ciężka choroba w rodzinie)
 • posiadającym niepełnosprawnych rodziców
 • z innych grup etnicznych
 • ze słabymi wynikami w nauce
 • z innych grup ryzyka (dzieci nadpobudliwe, niesamodzielne, z obniżoną samooceną, mieszkające z dziadkami, dzieci z domów dziecka, niepełnosprawne)

KOMPAS jest autorskim programem Centrum Wolontariatu, wzorowanym na kanadyjskim programie P.E.A.K. Funkcjonuje od 2003 roku, i cieszy sie dużym zainteresowaniem nie tylko w Czechach, ale też za granicą. Posiada własną metodykę, dokumentację, Public Relations, źródła finansowania, logo oraz znak ochrony jakości. W celu umożliwienia wdrażania programu przez inne organizacje powstał Ośrodek Metodyczny KOMPAS.

Ośrodek Metodyczny KOMPAS
jego funkcją jest implementacja programu KOMPAS do innych regionów Republiki Czeskiej oraz za granicę. Organizacjom, które chciałyby zacząć realizować Program u siebie, Ośrodek Metodyczny oferuje dwuletni tutoring obejmujący:

 • udostępnienie praw własności, materiałów metodycznych, dokumentów, ulotek
 • dwudniowy staż w Ośrodku Metodycznym
 • kwartalne całodniowe konsultacje oraz superwizję w celu efektywnej realizacji programu (8x podczas trwania umowy)
 • pomoc przy przygotowaniu i realizacji pierwszego treningu wolontariuszy
 • telefoniczne, e-mailowe oraz osobiste konsultacje wedle potrzeb realizatora
 • wsparcie w obszarze finansowego, programowego i rozwojowego planowania Programu KOMPAS
 • coroczną programową konferencję – przykłady dobrych praktyk w regionach
 • kontakty z innymi partnerami w Republice Czeskiej oraz za granicą, umożliwiające wymianę doświadczeń.

Koszty dwuletniego tutoringu wynoszą 50.000 Kč w pierwszym roku trwania umowy, oraz 20.000 Kč w drugim roku. Umowa zawierana jest na 2 lata z możliwością przedłużenia współpracy.

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service)
jest to program Unii Europejskiej umożliwiający ludziom w wieku 18-30 lat podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy poprzez doświadczenia związane z edukacją nieformalną. W roku 2007 Centrum Wolontariatu uzyskało akredytację Czeskiej Narodowej Agencji „Młodzież“ na uczestnictwo w programie w roli organizacji goszczącej oraz koordynującej. We wrześniu 2008 roku przyjęliśmy pierwszego europejskiego wolontariusza na okres 8 miesięcy. Naszym kolejnym celem jest uzyskanie akredytacji organizacji wysyłającej, aby umożliwić aktywnym młodym ludziom z kraju Usteckiego przeżycie wielkiej przygody, jaką jest wolontariat europejski.


Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru