Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Dobrovolník:
Dobrovolnická činnost
Chci být dobrovolníkem
Nabídka DC - informace


DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

Fenomén dobrovolnictví je v naší zemi stále více diskutovanější. Nese s sebou řadu otázek, které tápou na pomezí materiálních a lidských hodnot. Ve skutečnosti je však celá věc velmi jednoduchá. Všichni jsme bezpochyby někdy někomu pomohli, aniž bychom byli motivovaní ziskem. A právě z této podstaty dobrovolnictví vychází. Opírá se o prostou lidskou dobrotu, která je prvoplánově nezištná. Za dobrovolnou pomoc nedostáváme peníze, přesto však získáváme. Nabýváme mnoho zajímavých zkušeností a rozvíjíme své schopnosti, za které nakonec můžeme být v zaměstnání i finančně ohodnoceni. Dobrovolnictví je o vzájemném respektu, toleranci a ochotě pomáhat, což jsou hodnoty, díky nimž vytváříme lepší svět.

Dobrovolnická činnost však není pouze o nahodilé pomoci, kdy například pomůžeme slepci přejít přes ulici. Jde o organizované dobrovolnictví, které nabízí širší záběr možností pomoci. Dobrovolnická centra spolupracují s nejrůznějšími organizacemi a institucemi, kde budují optimální podmínky pro fungování dobrovolnictví. Lidé ochotní pomáhat, dobrovolníci, se tak dostanou například do nemocnice, kde mohou zpříjemnit čas hospitalizovaným. To je výhodou nejen pro hospitalizované, ale i pro nemocnici jako takovou, která díky funkčnímu systému dobrovolnictví zvyšuje kvalitu péče o pacienta.

V současné době upravuje organizované dobrovolnictví i zákon o dobrovolnické službě. Ten se vztahuje pouze na akreditované programy. Akreditované programy mohou čerpat státní dotace na podporu dobrovolnictví. Zákon dále legislativně upravuje pojištění dobrovolníků, vymezuje dobrovolnickou službu krátkodobou a dlouhodobou, tuzemskou a zahraniční atd. V případě dobrovolnictví v rámci akreditovaného programu hovoříme o dobrovolnické službě. Všechny ostatní organizované dobrovolnické aktivity vymezujeme jako dobrovolnickou činnost, která má však v naší zemi bohatou tradici - od dobrovolných hasičů přes dobrovolná sdružení pro sport nebo kulturu až po spolky podporující nejrůznější filozofie či ekologické aktivity. A právě tento způsob pomoci, tedy dobrovolnickou činnost, podporuje vaše Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. Další informace o dobrovolnictví naleznete na stránkách: www.dobrovolnik.cz
www.hest.cz


Informace o akreditaci a zákonu o dobrovolnické službě naleznete na stránkách: http://www.mvcr.cz/prevence/dobrovol/
Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru